Середа, 29.01.2020, 05:36
Вітаю Вас Гість | RSS

САЙТ БЕЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ 

Меню сайту
Життя сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 56
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ЗАКЛАД СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю

 

КОЖНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД МАЄ БУТИ

ШКОЛОЮ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ'Ю

 

   Збереження та зміцнення здоров’я дітей і підлітків має виключне значення для сучасної школи. І хоча освітня функція школи залишається провідним аспектом її діяльності, важливим чинником в оцінці рівня і якості навчання стає стан здоров’я школярів.

     У керівних документах Міністерства освіти і науки визначена система заходів з охорони та зміцнення здоров’я учнів, що враховує найважливіші характеристики освітнього середовища з точки зору його впливу на здоров’я учнів, що включає:

1) реальне розвантаження змісту загальної освіти;

2) використання ефективних методів та технологій навчання;

3) підвищення якості занять фізичною культурою;

4) організацію моніторингу стану здоров’я дітей та молоді;

5) покращення організації харчування учнів в ЗНЗ;

6) раціоналізацію дозвілля, канікулярного часу, літнього відпочинку дітей та молоді.

  У сучасних умовах   необхідно впроваджувати ефективні методи організації навчання учнів, підвищувати  емоційність викладання шляхом використання музичного супроводу, ігрових та змагальних елементів, мультимедійних засобів навчання. Тому педагогічний колектив нашої школи почав цілеспрямовану роботу над проблемою «Впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально - виховний процес».

Ці технології створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі, вирішують завдання раціональної організації виховного процесу, відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям дитини; формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму та вживання психоактивних речовин, виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини.

Сутність здоров’язберігаючих технологій постає в комплексній оцінці умов виховання і навчання, які дозволяють зберігати наявний стан учнів, формувати більш високий рівень їхнього здоров’я, навичок здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров’я і проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні заходи з метою забезпечення успішності навчальної діяльності, поліпшення якості життя суб’єктів освітнього середовища.

     Знання, володіння і застосування здоров’язберігаючих технологій є важливою складовою професійної компетентності сучасного педагога. Учителі у тісному взаємозв’язку з учнями, батьками, медичними працівниками, практичним психологом, соціальним педагогом та соціальними працівниками, усіма тими, хто зацікавлений у збереженні і зміцненні здоров’я дітей, спроможні створити здоров’язберігаюче освітнє середовище, центром якого буде – Школа сприяння здоров’ю

  Досвід роботи закладу

  як Школи  сприяння здоров’ю…

   З метою збереження та зміцнення здоров'я  учнів, формування культури здоров'я, позитивної мотивації щодо навичок здорового способу життя, превентивного виховання, забезпеченість умов та механізмів здійснення навчання й виховання в інтересах особи й суспільства для всебічного розвитку духовно розвиненої, національно свідомої, фізично й психічно здорової, творчої особистості, оздоровлення середовища буття дитини педагогічним колективом школи була розроблена власна концептуальна модель «Школи сприяння здоров’ю», де пріоритетом є турбота про збереження здоров’я вихованців і вчителів (додаток 1).

У нашій школі створені умови для нормального всебічного розвитку дітей. Ми добре розуміємо, що середовище, в якому перебуває дитина, виховує її найефективніше.

   Важливим елементом у системі зміцнення фізичного здоров’я є спільна робота школи з  медичною службою: лікарі районної лікарні щорічно проводять поглиблений медичний огляд учнів та вчителів. У кожному класному журналі оформлені  «Листки здоров’я», які містять результати медогляду дітей, рекомендації щодо фізичної групи для кожного учня.  Здійснюється спостереження за дітьми, які перебувають на диспансерному обліку. Кожного року серед учнів проходить анонімне анкетування щодо визначення рівня обізнаності учнів у питанні впливу шкідливих звичок на здоров’я підлітків. Проводиться щорічний моніторинг стану здоров'я учнів, виконується порівняльна діагностика показників здоров'я учнів. За даними моніторингового дослідження бачимо, що з кожним роком кількість здорових дітей зменшується. Тому вчимо учнів здійснювати самоаналіз стану свого організму, спостерігати за власним фізичним, психічним та духовним розвитком (додаток 5).  Медсестрою школи постійно проводиться санітарно-просвітницька робота: випускаються санітарнні бюлетені, проводяться бесіди зі школярами з питань раціональної організації часу для навчання та відпочинку, правильного збалансованого харчування. Обладнаний куточок здоров’я, контролюється санітарно-гігієнічний стан шкільних приміщень.

Для учнів старших класів проводяться  бесіди на теми:

«Шкода, яку наносить куріння суспільству», «Крок у безодню», «Як уникнути шкідливих звичок»,«Шкідливість алкоголю для дитячого організму», «Наркоманія і злочинність – невіддільні», «Наркотики – це свобода чи насильство над собою?», «Венеричні хвороби -  серйозна небезпека людства». Активізовано роботу щодо проведення просвітницько-роз’яснювальної роботи серед дітей та батьків з питань раціонального харчування, профілактики кишково-шлункових інфекцій,  додержання правил особистої гігієни.

Психологом та соціальним педагогом школи здійснюється анкетування, тестування учнів, заповнюються паспорти здоров’я (додаток 6). У школі активно працює громадський наркологічний пост. Питання збереження і зміцнення здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу постійно знаходяться під контролем адміністрації школи. Дотримання санітарно – гігієнічних норм життєдіяльності школи, організації роботи з попередження дитячого травматизму, стан здоров’я дітей  розглядаються на нарадах при директору, узагальнюється наказом по школі. Результати обстежень учнів обговорюються на батьківських зборах та доводяться до відома батьків в індивідуальних бесідах, враховуються  при організації навчально-виховного процесу, занять з трудового навчання, фізичної культури, навчальної практики.

У школі створені  належні умови організації раціонального харчування дітей, дотримуються санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні вимоги. Постійно контролюється виконання  норм харчування, надходження готової продукції та продовольчої сировини до навчального закладу. Виконання встановлених норм харчування перевіряється не менше 2-х разів на місяць .

Учні 1-11 класів охоплені гарячим  харчуванням на 100%.

   Педагоги школи дбають про безпеку життєдіяльності вихованців. Щомісяця, а в разі необхідності й частіше, учні інструктуються з правил протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, безпечного харчування. Класними керівниками, вчителями постійно проводиться з учнями  роз’яснювальна робота про шкідливість паління, вживання алкоголю і наркотиків, з профілактики венеричних захворювань, про наслідки штучного переривання вагітності, здійснюється статеве виховання учнів. З  метою формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в школі впроваджуються здоров’язберігаючі технології – це використання ігрових технологій, музичного супроводу уроків, психолого - оздоровчих програм (додаток 3), заняття на свіжому повітрі, використання засобів мультімедіа, під час уроків проводяться фізкультхвилинки, вправи для корекції осанки, зору, для фізичного та психологічного розвантаження учнів. Широко застосовуються інтерактивні форми роботи (тренінги, круглі столи, диспути, дискусії, проектна діяльність), організовується цікаве дозвілля учнів. У шкільній бібліотеці організовуються книжкові виставки з пропаганди здорового способу життя.

     Класоводами та класними керівниками проводяться виховні заходи, спрямовані на розвиток життєвих цінностей, найкращих моральних якостей, вмінь та навичок долати стресові ситуації, комунікативних вмінь.   “Здорове тіло – завжди в русі”. – Під цим гаслом в нашій школі проходять уроки фізкультури, спортивні змагання. Традицією стали змагання та спортивні зустрічі між збірними командами учнів та вчителів школи.

      У школі діють спортивні секції: футболу, волейболу, баскетболу, гімнастики, шашок, шахів. Команда школи є призером у  районних змаганнях «Шкіряний м’яч», «Козацький гарт», з шашок, шахів, дартсу.   Легкоатлети нашої школи є активними учасниками всіх районних змагань. Допомагають зняти емоційну та м’язову втому школярів після уроків та пропагують гармонійний розвиток особистості заняття в гуртках – хореографічному, вокальному, спортивному, ігри на свіжому повітрі (додаток 4).

  Здійснюється робота із формування дбайливого ставлення до довкілля, системи екологічних уявлень, виховання почуття краси та любові до природи.  Традиційними стали загальношкільні акції “Посади своє дерево”, “День довкілля”, “Тиждень екології”.

   У ході акцій «Школа – наш дім», «Шкільне повір’я» та «Озеленення» учні разом з працівниками школи приймають активну участь  у прибиранні шкільної  та навколишніх територій.

      Озеленення кабінетів, збереження квітів у приміщенні й на подвір’ї школи, позитивно впливає на здоров’я вихованців .

      Перевірку знань про природу, особистих якостей і навичок виживання у скрутних умовах учні здійснюють під час численних туристичних походів. З метою формування екологічної компетентності учні здійснюють пошуково – дослідницьку роботу в даному напрямку. Беруть активну участь у екологічних проектах різного рівня на такі теми «Генетично модифіковані організми», «Шкідливість харчових «Е» добавок», «Вода навколо нас», «Лікарські рослини поряд», «Інтернет – його користь та шкода», «Ліс – легені планети» та інші.

  Велика увага приділяється зміцненню психічного здоров’я школярів шкільним психологом: систематично проводиться діагностика й корекція мотиваційної сфери учнів, надаються рекомендації батькам та учителям щодо формування адекватної самооцінки в учнів, створення комфортних умов для їхнього навчання, виховання та розвитку, проводяться тренінгові заняття та розвивальні ігри з окремими групами учнів, з педагогами. На базі нашої школи був проведений районний семінар – практикум  вчителів основ здоров’я, учасники якого були присутніми на занятті гуртка «Школа проти СНІДу».

Школярі беруть участь  у благодійних   акціях «Щастя на крилах», «Долучись! Не будь байдужим! Подаруй життя!», надають  шефську допомогу одиноким  людям похилого віку.

   З метою ранньої профілактики правопорушень,  дитячої  бездоглядності, вживання учнями алкогольних  напоїв та наркотиків педагогічний колектив спільно з представниками батьківського комітету здійснює рейди – перевірки «Дозвілля учнів у вечірній час», відвідує вдома батьків дітей соціально – незахищених категорій. Але основну роботу з батьками школа проводить через батьківські збори, вивчення родин учнів. Батьківські збори проводяться у різноманітних формах: розгляду й аналізу різних ситуацій виховання дитини в родині та школі; огляд популярної педагогічної літератури для батьків; обмін досвідом виховання дітей у родині. На батьківському лекторії батьки отримують знання  з педагогіки, психології, права, етики, фізіології та гігієни. Велика  увага приділяється питанню попередження жорстокого поводження з дітьми у сім’ї.

      В роботі з дітьми та їх батьками школа співпрацює із службою у справах дітей, сім’ї та молоді й спорту Липоводолинської райдержадміністрації, які з  метою профілактики шкідливих звичок, негативних проявів серед учнівської молоді з дозволу адміністрації школи проводять бесіди, лекції, демонструють відеофільми.

     У школі діють органи громадського самоврядування: батьківський комітет - сприяє виконанню чинного законодавства щодо обов’язкової загальної середньої освіти, бере участь у заходах щодо запобігання дитячій безпритульності . Взаємодія й співпраця педагогічного колективу з місцевим самоврядуванням -  з сільською радою, адміністрацією ТОВ «Беєве» плідно впливає на поліпшення результатів навчально-виховного процесу, стан здоров’я учнів, оскільки саме вони надають фінансову допомогу для поїздки на змагання різного рівня, заохочують дітей та молодь до участі у конкурсах.

    Учнівське самоврядування - тісно співпрацює з адміністрацією школи і батьківською громадськістю. Міністерство охорони здоров’я та спорту проводить  різноманітні спортивні змагання :“Веселі старти”, «Тато, мама, я – дружня, спортивна сім’я», заходи до Всесвітнього  Дня здоров’я, Дня туризму до Дня фізкультури і спорту. Прес-центр школи один раз у квартал випускає газету “Школярія ”, в якій розкривають актуальні питання шкільного життя, пропагують здоровий спосіб життя. Міністерство організації дозвілля працює в посиленому режимі, оскільки учні проводять безліч цікавих,  розвивальних заходів, присвячених здоров’ю. Організовують виступи агітбригад “МИ за здоровий спосіб життя”. Допомагають у проведенні Дня здоров’я, Місячника здорового способу життя (виступи агітбригади «Вартові здоров’я», усний журнал  «Феномен життя і здоров’я людини», тренінг «Здоров’я – це найбільший скарб», ток – шоу «Здоровий спосіб життя», конкурс плакатів « Ми обираємо здоров’я!», веселі старти «Ми активні та спортивні!», фотовиставка « Відпочивай активно!» та ін). Створена система самоврядування сприяє згуртуванню шкільних колективів, формуються життєві компетентності, навички реалізації власних життєвих проектів, уміння налагоджувати взаємодію, співпрацю, розвивається здатність гармонійно виходити з конфліктів, брати  на себе відповідальність за прийняті рішення.

 Всі ці наші досягнення є результатом копіткої праці кожного педагога. Ця робота не повинна припинятися ні на хвилину. Бо життя неповторне й у кожного своє. Людина від природи має певні притаманні тільки їй обдарування, вона наділена розумом, тому здатна творити свою долю, але для цього потрібно працювати над собою, зміцнювати здоров’я, формувати характер, волю, набувати хороші звички та мати активну життєву  позицію.

 

       Концептуальна модель Школи сприяння здоров’я    

                  Витяг з концепції Школи сприяння здоров’ю.

Створюючи модель «Школи сприяння здоров’ю» ми зосередили увагу на таких актуальних питаннях:

• формування громадської думки щодо пріоритету захисту здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного) дитини; взаємозв'язок школа -родина — державні установи — громада — соціокультурні системи;

• створення умов для забезпечення здорового середовища проживання, зміцнення здоров'я дітей, їхнього фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання, підвищення культури стосунків у соціумі;

• забезпечення повноцінного медичного обслуговування;

• здійснення соціально-правового захисту життя, здоров'я дитини, захисту від насилля, експлуатації;

     • здійснення профілактики соціального неблагополуччя дитини та надання їй допомоги.

Основною метою роботи педагогічного колективу є формування в учнів стійких переконань щодо необхідності свідомого ставлення до власного здоров'я та його збереження, що передбачає в першу чергу оволодіння системними знаннями про здоров’я, формування умінь та навичок формування й зміцнення власного здоров’я. Ми прагнемо, щоб дитина навчилася не тільки цінувати своє здоров’я, а й намагалася зберегти його.

   Педагог є головною постаттю у формуванні культури  здоров`я, як складової частини структури гармонійно розвиненої соціально активної особистості, яка володіє знаннями, зорієнтованими на здоровий спосіб життя.

У зв’язку з цим навчально-виховний процес школи спрямований на розв’язання наступних завдань:
- залучення учнів до різного виду заходів, всеукраїнських, обласних та районних конкурсів різного рівня і напрямку з метою самовдосконалення та реалізації набутих знань, умінь та навичок;

 - забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до організації навчального процесу, психолого - медико - соціального супроводу учнів на кожному етапі розвитку;

- проведення постійної діагностики стану здоров’я та заходів щодо формування здорового способу життя школярів;

- впровадження методик і технологій здоров’язберігаючого, здоров’яформуючого, здоров’язміцнюючого змісту.

- підвищення ефективності використання всіх предметів навчального плану для формування компетентного ставлення до власного здоров'я учнів;
- залучення всіх учасників навчально-виховного процесу до спільної роботи щодо формування в учнів здорового способу життя.

План реалізації Концепції :

1. Розробити програму створення «Школи сприяння здоров’ю» .

2. Вступити до районної мережі Шкіл сприяння здоров’ю.

3. Створити умови, щоб навчальний заклад став системою забезпечення гармонійного розвитку фізичного і психічного (духовного) здоров’я дитини.

4.Здійснити моніторинг ефективності впровадження різних типів здоров’язберігаючих технологій.

5.Здійснити самоаналіз  діяльності школи як « Школи сприяння здоров’ю» 

Очікувані результати

1.Підвищення загального рівня фізичного здоров'я учнів, вчителів та батьків. Підвищення опірності організму до шкідливих факторів впливу навколишнього середовища і як наслідки-зниження показників захворюваності, тривалості гострої захворюваності.

2. Формування ціннісного ставлення до здоров'я, що включає свідоме й відповідальне ставлення учнів, батьків та вчителів до своєї поведінки, яка впливає на стан здоров'я.

3.Створення гігієнічних умов, що забезпечить оптимізацію навчально-виховного процесу .

4.Збільшення обсягу рухової активності дітей, вчителів та батьків відповідно до індивідуальної фізіологічної потреби у фізичному навантаженні.

5. Створення умов для реалізації творчого потенціалу учнів, вчителів та батьків, спрямування їх на духовне та фізичне самовдосконалення .

6. Зміна соціального менталітету батьків та формування у них навичок участі у різноманітних позашкільних формах виховної роботи.

7. Створення банку даних для аналізу та керування оздоровчим та виховним процесом.

Упровадження просвітницьких проектів та програм з питань формування здорового способу життя в

учнів школи.

  Два педагоги  нашої школи пройшли  навчання за програмами: “Рівний-рівному”, “Відродження”, “Школа проти СНІДу”. За сприяння Міжнародного благодійного фонду “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” другий рік  впроваджуються проект “Школа проти СНІДу” та з 2008 року Програма “Сприяння просвітницькій роботі “рівний - рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”. Навчання  учнів за даними програмами здійснюється через гурткову роботу (навчанням охоплено по 10 учнів, випущено – 8 та 36 відповідно). Заняття цих  гуртків  проводяться у формі тренінгу за спеціально розробленими програмами, методичними посібниками. Результатом роботи гуртка «Рівний – рівному» є перемоги та призові місця в районному конкурсі агітбригад «Молодь обирає здоров’я!».

                                                      

                                            Упровадження предмету «Основи здоров’я».

  Інтегрований курс «Основи здоров’я» є предметом інваріантної частини робочих навчальних планів і впроваджується за Державним стандартом згідно з програмою .Учні 1-4, 5-9 класів підручниками з предмета «Основи здоров’я» ( автори: Н.М. Бібік, Т.Є.Бойченко, Н.С.Коваль, О.І.Манюк(1-4 кл.) Т.В.Воронцова, В.С. Пономаренко (5-9 кл.) та робочими зошитами з друкованою основою забезпечені на 100%.  На уроках у початковій ланці  використовується демонстраційний матеріал - комплекти плакатів з основ здоров’я «Як уникнути неприємностей», таблиці «Режим дня», «Продукти харчування», «Правила дорожнього руху», «Подбай про свою небезпеку». Предмет «Основи здоров’я» в 2-9 класах викладає спеціально підготовлений вчитель - тренер (пройшов курси підвищення кваліфікації з предмета). Уроки основ здоров’я, заняття гуртків проводяться у спеціально обладнаному тренінговому кабінеті.

  Проблему здоров’язберігаючої діяльності в школі неможливо відділити від організації фізкультурно-оздоровчої та гурткової роботи                         

Найкраще про стан здоров’я розповість власний організм. Прислухайтеся до його сигналів

1. Покажи собі язик. Здоровий – ніжно-рожевий, якщо він обкладений білим нальотом – перевір шлунок і кишечник, жовтуватий – печінка, має синюватий відтінок – серце.

2. Проведи по волоссю рукою. Кілька волосинок залишається між пальцями – ознака зниження імунітету. Потрібно дізнатися причину, здавши загальний аналіз крові та біохімію.

3. В очах полопалися судини – можливе підвищення внутрішньоочного тиску та проблеми з мозковим кровообігом.

4. Щоки і шия червоніють навіть при невеликому фізичному навантаженні - зміряй тиск і роби це регулярно, оскільки це ознака гіпертонії.

5. Шия виглядає припухлою - покажися ендокринологу, можлива гіперфункція щитовидки.

6. Плечі знаходяться на різному рівні – одне вище іншого – симптоми остеохондрозу грудного відділу хребта.

7. Білки очей набули жовтуватий відтінок – це незаперечна ознака порушення роботи печінки або жовчного міхура.

8. Вранці набрякають нижні повіки – проблеми з нирками чи сечовим міхуром.

9. Лице стало мармурово-блідим, а губи розчервонілися – можливо приховане запалення.

10. У районі носогубного трикутника пролягають синюваті тіні, губи стали блідими – звернися до кардіолога. 

Анкета для вивчення рівня зацікавленості,

мотивації, самопочуття учнів на уроках фізичного виховання

 

 1. Режим дня мені потрібен для ...
 2. Якщо мене запитають, що я роблю, щоб бути здоровим, я відповім ...
 3. Мені найбільше в собі подобається те,  що ...
 4. Єдине, що я в собі хотів би в собі змінити, це ...
 5. Здоров’я мені необхідно мати для ...
 6. Я з задоволенням ходжу на уроки фізкультури, тому що ...
 7. Найважче на цих уроках мені вдається ...
 8. Я змінила б (змінив би)  ...
 9. Взірцем для мене у плані самовдосконалення є ...
 10.  Я роблю зарядку ...
 11.  Відвідую секцію ...
 12.   Я    (не) часто пропускаю уроки фізкультури через ...

Анкета для самооцінки здоров’я

1. Чи турбує Вас головний біль?

2. Чи можна сказати, що Ви легко прокидаєтесь від будь-якого шуму?

3. Чи турбує Вас біль навколо серця?

4. Чи вважаєте Ви, що у Вас погіршився зір?

5. Чи вважаєте Ви, що у Вас погіршився слух?

6. Чи намагаєтесь Ви вживати тільки кип’ячену воду?

7. Чи поступаються Вам місцем у міському транспорті?

8. Чи турбує Вас біль у суглобах?

9. Чи впливає на Ваше самопочуття зміна погоди?

10. Чи трапляються випадки, що Ви через хвилювання втрачаєте сон?

11. Чи турбує Вас біль навколо печінки?

12. Чи трапляється у Вас запаморочення?

13. Чи важче вам зосередитись ніж у минулі роки?

14. Чи турбує Вас послаблення пам’яті?

15. Чи відчуваєте Ви у різних частинах тіла поколювання?

16. Чи турбує Вас шум у вухах?

17. Чи тримаєте Ви у Вашій домашній аптечці одне з слідуючих ліків: валідол, нітрогліцерин, серцеві краплі?

18. Чи трапляються у Вас набряки ніг?

19. Чи відмовляєтесь Ви від деяких страв?

20. Чи трапляється у Вас задишка при швидкій ході?

21. Чи турбує Вас біль у попереку?

22. Чи вживаєте Ви з лікувальною метою будь-яку мінеральну воду?

23. Чи можна сказати, що Ви стали легко плакати?

24. Чи буваєте ви на пляжі?

25. Чи вважаєте Ви, що зараз у Вас така ж працездатність як і раніше?

26. Чи бувають такі періоди, коли Ви відчуваєте себе радісно збудженим, щасливим?

27. Як ви оцінюєте стан свого здоров’я? 


ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

"Профілактика порушень постави" (Марюха Л.В.) завантажити тут :https://drive.google.com/file/d/0B6jA7ewaUywHdWtsTEdBa0E5Sm8/view?usp=sharing

"Казкотерапія як дієвий засіб розвитку психічних властивостей молодших школярів"(Косюшко А.В.) завантажити  тут:https://drive.google.com/file/d/0B6jA7ewaUywHbG5wMldEMU5RbHM/view?usp=sharing

"Музикотерапія"

"Здоровязберігаючі технології на уроках англійської мови"

Учительський буклет

 

Вхід на сайт
Пошук
ГАРЯЧА ЛІНІЯ
СТОП БУЛІНГ

Copyright beevozoch © 2020
uCoz